loading spinner

Κατηγορίες

Πληροφορίες

Κατασκευαστές

Προσφορές

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Γενικά

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.govoip.gr

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.govoip.gr ειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων μέσω διαδικτύου. Εδρεύει στην Γλυφάδα στην οδό Δ.Γούναρη 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 116283411. Οι όροι χρήσης θα γίνονται αποδεκτοί με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.govoip.gr. Ο κάθε χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτομάτως θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση του και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο.

Όροι χρήσης

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις , και να βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και ότι είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτούς ανεπιφύλακτα.

1. Όροι της σύμβασης

Το www.govoip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το www.govoip.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το www.govoip.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.govoip.gr τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, υπηρεσιών.

Επειδή όμως τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν από τους κατασκευαστές χωρίς να ενημερωθούμε, για τις ακριβείς προδιαγραφές των προϊόντων που φαίνονται στo site μας θα πρέπει πάντα να ανατρέχετε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των κατασκευαστών των προϊόντων. Οι περιγραφές αυτές (στις ιστοσελίδες των κατασκευαστών) υπερισχύουν πάντα των περιγραφών στο site μας.

Στην οθόνη του υπολογιστή σας κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά

στο μέγεθος, χρώμα και υφή σε σχέση με την πραγματικότητα.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για κάθε προϊόν πού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.govoip.gr. Δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Το www.govoip.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι ενδεικτική. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.govoip.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.govoip.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.govoip.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.govoip.gr ή/και το ηλεκτρονικό του ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του www.govoip.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.govoip.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του προϊόντος και την καταλληλότητα του. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την σωστή καταχώρηση των στοιχείων τους στη φόρμα παραγγελίας της ιστοσελίδας. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν 2472/1997)

Το www.govoip.gr σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στη δικτυακή μας πύλη επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

 • Μας δίνετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς
 • Καθημερινά προσπαθούμε να αποκλείσουμε οποιοδήποτε περιστατικό που θα πρόδιδε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να στείλουμε την παραγγελία σας με ακρίβεια και συνέπεια στο χώρο σας, αλλά και να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο www.govoip.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός ταυτότητας (για να διασφαλίσουμε ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αφού επιλέξετε να αγοράσετε μέσω πιστωτικής), ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).
Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις επισκέψεις και αγορές σας στο www.govoip.gr

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείται password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Για να γίνετε μέλος στο www.govoip.gr. Σαν μέλος έχετε πρόσβαση σε παλαιές και τωρινές παραγγελίες σας. Επίσης λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα του ενδιαφέροντός σας.
  • Για να παραδίδουμε στο χώρο σας παραγγελίες που έχετε δώσει online
  • Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας
  • Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις και έρευνες σας

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.govoip.gr για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Αν μελλοντικά δούμε ότι το να μοιραστούμε κάποια στοιχεία σας με κάποιο τρίτο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αγορές σας, θα γίνει μόνο μετά από δική σας έγκριση.

Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Πως το www.govoip.gr ασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το www.govoip.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του Internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν μεταδοθεί και σε συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Στην διαδικασία αυτή, www.govoip.gr δεν έχει καμία συμμετοχή και τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η www.govoip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις όλων των προϊόντων παρέχονται από τους εκάστοτε παραγωγούς ή εισαγωγείς και η διάρκειά τους αναγράφεται στη σελίδα των χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.govoip.gr και η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, τις αλλαγές ή τον τρόπο ενημέρωσης από αυτές.

Διαφημιστικά μηνύματα

Το www.govoip.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά. Το www.govoip.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία εφόσον οι χρήστες ζητήσουν την διακοπή της.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Το www.govoip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω www.govoip.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αγορά Προϊόντων / Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Η αγορά προϊόντων και η ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσα από την ιστοσελίδα του www.govoip.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Η παραγγελία θεωρείται έγκυρη εφόσον ο πελάτης έχει λάβει e-mail επιβεβαίωσης στο e-mail που έχει δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας. Τυχόν λάθη στη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας θα πρέπει να διορθώνονται τηλεφωνικώς εντός 24 ωρών. Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω λογαριασμού PayPal. Η εξόφληση γίνεται πριν την αποστολή του προϊόντος όπως επίσης και εάν η παράδοση του προϊόντος γίνεται με μεταφορική εταιρεία εκτός Αθηνών. Η «δωρεάν παράδοση» αφορά προϊόντα αξίας άνω των 300,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Για οτιδήποτε άλλο απαιτείται τηλεφωνική συνεννόηση με την εταιρεία.

Οι τιμές στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγεται και προστίθεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, ενώ το www.govoip.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός να τροποποιεί την περιγραφή και τις τιμές των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεσμεύεται όμως κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας σας να αποστείλει τα προϊόντα που παραγγείλατε με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας το www.govoip.gr έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην την εκπληρώσει, και σε περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα, επιστρέφεται με κατάθεση στον Τραπεζικό σας λογαριασμό.